Program

08:30 - 9:00

Recepce

Registrace

Uvítání, káva, konferenční kit

09:00 - 9:10

Baltaci Atrium

Moderátor Jirka

Uvodní slovo

konference pro personalisty a manažery

9:10 - 9:25

Baltaci Atrium

Jiřina Rozsypalová

Legendární Baťovo kolečko

Manažerská rozhledna 2020 řečníci

9:25 - 9:40

Baltaci Atrium

Martin Hosták

Zapojení nového člena do týmu

konference pro personalisty a manažery

9:50 - 10:20

Baltaci Atrium

Lukáš Šilc

Workshop - jak trénovat trenéry

Salónek 1

Karel Štefl

Workshop - jak trénovat trenéry

Salónek 2

Aleš Jaroš

Workshop - jak trénovat trenéry

10:35 - 10:50

Baltaci Atrium

Petr Michálek

Budování uměleckého souboru v regionálním divadle

konference pro personalisty a manažery

10:50 - 11:05

Baltaci Atrium

Lenka Galetková
Robert Zatloukal

Firemní hodnoty v RPC Promens

konference pro personalisty a manažery
konference pro personalisty a manažery

11:15 - 11:45

Baltaci Atrium

Karel Štefl

Workshop - firemní hodnoty a pravidla zážitkově

Salónek 1

Lukáš Šilc

Workshop - firemní hodnoty a pravidla zážitkově

Salónek 2

Aleš Jaroš

Workshop - firemní hodnoty a pravidla zážitkově

11:45 - 12:15

Baltaci Atrium

Oběd

občerstvení, networking

12:15 - 12:30

Baltaci Atrium

Martin Běhal

Využíti virtuální a rozšířené reality pro vzdělávání zaměstnanců

konference pro personalisty a manažery

12:30 - 12:45

Baltaci Atrium

Barbora Riedl Černíková

Jakou roli hraje osobnost člověka v jeho rozvoji?

konference pro personalisty a manažery

12:55 - 13:25

Baltaci Atrium

Aleš Jaroš

Workshop - zážitková první pomoc pro zaměstnance

Salónek 1

Lukáš Šilc

Workshop - zážitková první pomoc pro zaměstnance

Salónek 2

Karel Štefl

Workshop - zážitková první pomoc pro zaměstnance

13:40 - 13:55

Baltaci Atrium

Moderátor Jirka

Závěrečné slovo

konference pro personalisty a manažery

14:00

Baltaci Atrium

Konec